תכניות אימון

מספר המפגשים, משך כל מפגש והתדירות יתואמו בינינו בהתאם להעדפותיך. רלוונטי עבורך אם לא מתאים לך להתחייב מראש על סדרה מובנית.

מפגשים לפי הצורך

ניתן להתקדם בקצב ובמינון משתנים, לפי רצונך ובהתאם לדרישות המצבים המשתנים בחייך. המפגשים יאפשרו לך את המקום הבטוח שלך, להיפגש איתי ועם עצמך, לפי הצורך.

התוצאה עבורך

סדרה של 12 מפגשים בני שעה, אחת לשבוע. מתאים כשידוע לך, פחות או יותר, מה מטרותיך, מה התוצאות הרצויות לך או מהו השינוי עליו נדרש לעבוד, וקיימת נכונות מצידך להתחייב להשקיע מאמץ ועבודה בתהליך השינוי.

סדרת מפגשים

נתמקד בנושאים החשובים לך, בעניינים שעל סדר יומך. נשלב למידה עמוקה ביחד עם פעולות אפקטיביות כדי להפיק את התוצאות הרצויות לך. נעבוד במקביל מהפנים אל החוץ (שינוי תפיסות, הרגלי חשיבה וחוויה פנימית, משפיע על שינוי בהתנהגות) ומהחוץ אל הפנים (ביצוע פעולות אפקטיביות המובילות לתוצאות, משפיע על מחשבות, רגשות וחוויה פנימית).

התוצאה עבורך

מפגש אחד, שניים או שלושה, לפי הצורך, בהתראה קצרה ובלוח זמנים אינטנסיבי, מתאים למקרה של נקודת שבר, בעיה מורכבת, כשהפיתרון נראה לא פשוט, יש אילוץ חיצוני ונדרש להחליט או לפעול באופן מיידי.

מפגש מרתון

נעשה סיעור מוחות למציאת פיתרון יצירתי ומיטבי. נקבל החלטה ונמצא את הדרך לפעולה נחושה שלך. במקרה של עימותים או "פיצוץ" ביחסים, אעזור להרגעת הרוחות ולפתיחה מחדש של ערוצי תקשורת שנחסמו.

התוצאה עבורך

מפגש חד-פעמי של שעה וחצי, בהתראה קצרה. מתאים כשהנושא דחוף ונדרש פיתרון מיידי. מתאים גם כהכנה לפגישה חשובה (עבודה או פגישה אישית פרזנטציה או הופעה מול קהל).

S.O.S

בהירות ומיקוד. וודאות בדבר הצעד הבא. יצירת תפנית חיובית בגישה שלך. יכולת להתמודד עם הסיטואציה בעוצמה ולהיות במיטבך.

התוצאה עבורך